نا مشخص

علت پرداخت نشدن حق بیمه کارگران شهرداری رودان چیست؟

کارگران شهرداری رودان از ابتدای امسال حق بیمه شان پرداخت نشده است.

علت پرداخت نشدن حق بیمه کارگران شهرداری رودان چیست؟
کارگران شرکتی شهرداری رودان از ابتدای امسال حق بیمه شان پرداخت نشده و حقوق فروردین و اردیبهست هم با تاخیر هفته گذشته دریافت کردند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
حجت جاودان شهردار رودان گفت: علت پرداخت نشدن حقوق و بیمه کارگران ، مسدود بودن حساب های شهرداری به علت شاکی خصوصی بوده است. او گفت: با رایزنی هایی که انجام شده این هفته حساب های شهرداری باز و حق بیمه کارگران شهرداری بطور کامل پرداخت می شود. باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
داغ ترین اخبار هفته