علم و پیشرفت

فروش سه هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دانش بنیان در طول یک سال

رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: تا سال گذشته حدود شش هزار شرکت دانش بنیان در کشور تاسیس شده اند.

فروش سه هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دانش بنیان در طول یک سال
علیرضا منادی سفیدان گفت: ما کشوری جهان سومی نیستیم. کار‌های عمده و خوبی در ایران انجام شده اند. زنجیره‌های تامین در دنیا با یکدیگر رقابت می‌کنند. امنیت غذایی یک واژه مهم است. به گفته وی رهبری تاکید بر تولید در کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه کشاورزی دارند. او گفت: ما هشت کشتی گندم از روسیه در دوران شیوع کرونا خریداری کردیم. خود روسیه بیش از ۱٠٠ میلیون تن گندم صادر کرده است که روزگاری خود وارد کننده گندم بود. وی گفت: روش های سنتی برای تامین غذا کاربرد ندارند. در مجلس قانون خوبی برای تولید و دیگر مسائل وضع کرده ایم. اگر با تکنولوژی کار نکنیم، نمی توانیم با دیگر کشور‌ها رقابت کنیم. ما قانون جهش دانش بنیان را وضع کرده ایم که بر اساس آن یک استاد دانشگاه اجازه تاسیس شرکت‌های دانش بنیان را اخذ کرد. به گفته وی تا سال گذشته حدود شش هزار شرکت دانش بنیان در کشور تاسیس شده اند که در سال سه هزار میلیارد تومان فروش داشته و اشتغال زایی برای افراد زیادی از نخبگان داشته اند. او گفت: کالایی که شرکت دانش بنیان آن را در کشور تولید می‌کند، حق واردات نداشته و اگر وارد کشور شد تعرفه زیادی برای آن کالا در نظر گرفته می‌شود. رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: بدون ارتباط با کشور‌های خارجی نمی‌توانیم رشد کنیم. ما از نظر گاز و نفت جزء بهترین کشور‌ها از نظر منابع هستیم.   باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان
داغ ترین اخبار هفته