نا مشخص

اجرای ۵۰ پروژه بزرگ در هرات عملیاتی می‌شود

هزینه‌های عملیاتی پروژه‌های هرات از سوی اداره شهرداری پرداخته می شود و مؤسسه های اتحادیه اروپا در تأمین هزینه‌های این پروژه‌ها همکاری نکرده‌اند.

اجرای ۵۰ پروژه بزرگ در هرات عملیاتی می‌شود
مسئولان شهرداری هرات می گویند طرح تطبیق ۵۰ پروژه بزرگ را در سطح شهر هرات روی دست دارند. سید گل اسحق زی، آمر تکنیکی شهری شهرداری هرات می گوید: «بودجه سال جدید بزودی تصویب می شود و بر اساس این بودجه اداره شهرداری پلان دارد تا ۵۰ پروژه بزرگ را که شامل اعمار جاده لیلامی به شکل استاندارد، داغ گیری جاده های برون شهری و اجرای کانال بزرگ فاضلاب در منطقه پایان آب در ناحیه هفتم می باشد عملی کند». آمر تکنیکی شهری ریاست شهرداری می گوید: « هزینه پروژه هایی که اکنون کار می شود، از سوی اداره شهرداری پرداخته می شود و امسال مؤسسه های هلپ، اداره میثاق شهروندی و مؤسسه های اتحادیه اروپا هیچ یک برای توسعه شهری با این اداره همکاری نکردند». اسحاق زی همچنین در مورد ساخت و سازهای خودسرانه در هرات تصریح کرد: هنوز بیشتر مردم ساختمان های شان غیر معیاری است و به صورت خود سر ساخته می شود». آمر تکنیکی شهری شهرداری هرات گفت که این اداره امسال در قسمت جلوگیری از فساد و حیف و میل در بخش تطبیق پروژه ها کارهای مؤثری انجام داده است. باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
داغ ترین اخبار هفته