نا مشخص

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش می‌یابد

میرزایی گفت: با مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۵۷ درصد افزایش می‌یابد.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش می‌یابد
مدیرکل تامین اجتماعی استان یزد گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران مقرر شد طبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و از کارافتادگان با افزایش ۵۷ درصدی به مبلغ پنج میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان در ماه برسد. او می گوید: این افزایش به همان نسبت و مبتنی برهمین مصوبه افزایش خواهد یافت. به گفته او این مصوبه هنوز به استان یزد ابلاغ نشده و در حداقل زمان پس از ابلاغ پرداختی خرداد انجام و تفاوت فروردین و اردیبهشت در تیر و مرداد پرداخت می‌شود. باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
داغ ترین اخبار هفته