نا مشخص

جمع آوری تابلو‌های تبلیغاتی و صفحات مجازی تبلیغ دخانیات در قم

معاون قضائی حقوق عامه دادستان قم، گفت: با عنایت بر جرم بودن تبلیغات دخانیات، برای جمع‌آوری تابلو‌های تبلیغاتی و صفحات مجازی تبلیغی در شهر قم مهلت تعیین و ابلاغ شده است.

جمع آوری تابلو‌های تبلیغاتی و صفحات مجازی تبلیغ دخانیات در قم
علی اصغر سلطانی در جلسه کارگروه ساماندهی صنوف عرضه کننده محصولات دخانی که در دادسرای قم با حضور نمایندگان نهاد‌های مسئول برگزار شد بر فعال شدن دبیرخانه و دستگاه‌های مسئول در این حوزه تأکید کرد و گفت: دسترسی آحاد جامعه به مواد دخانی در سطح شهر باید محدود گردد. معاون قضائی حقوق عامه دادستان قم، با تأکید بر ضرورت آموزش و اقناع آحاد جامعه در زمینه قوانین و مقررات ناظر بر نحوه عرضه مواد دخانی و مصرف آن، گفت: بر اساس مواد ۴ و ۱۰ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و مواد ۲ تا ۶ آئین نامه اجرایی همین قانون، هرگونه تبلیغات محصولات دخانی در سطح شهر و فضای مجازی به هر نحو ممنوع و جرم تلقی می‌شود. معاون حقوق عامه دادستانی با تاکید بر جایگاه فرهنگی استان قم و فضای معنوی شهر مقدس قم به عنوان حرم اهل بیت (ع) گفت: مراکز مجاز فروش مواد دخانی باید از حرم مطهر، نهاد‌های فرهنگی و مراکز آموزشی فاصله داشته باشند و سازمان صمت با همکاری دستگاه‌های تابع، مسئول بازرسی و نظارت در این حوزه است. سلطانی با اشاره به اینکه هیچ تابلوسازی حق ساختن تابلوی تبلیغات مواد دخانی را ندارد،می گوید: با عنایت بر جرم بودن تبلیغات دخانیات، برای جمع‌آوری تابلو‌های تبلیغاتی و صفحات مجازی تبلیغی مهلت تعیین و ابلاغ شده است و در صورت مشاهده تخلفات، پیگیری و برخورد قضائی در این خصوص صورت می‌گیرد. باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
داغ ترین اخبار هفته