نا مشخص

نشاء ۹۸ درصد شالیزار‌های گیلان

۲۳۳ هزار هکتار از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار گیلان نشا شده است.

نشاء ۹۸ درصد شالیزار‌های گیلان
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: از ابتدای اردیبهشت تا کنون ۹۸ درصد شالیزار‌های گیلان معادل ۲۳۳ هزار هکتار نشاء شده است. به گفته ابراهیم اکبر زاده، تا کنون ۱۳۰ هزار هکتار از شالیزار‌های استان معادل ۵۵ درصد نیز وجین شده است. با کشت مکانیزه هزینه‌ها کاهش و تولید افزایش یافته است و ۱۷۵ هزار هکتار از شالیزار‌های استان امسال ماشینی کشت شده است. گیلان با ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار، بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و باکیفیت برنج در کشور است که رتبه نخست کشور از لحاظ سطح زیرکشت و رتبه دوم در تولید برنج را به خود اختصاص داده است. ارقام هاشمی، علی کاظمی، صدری، حسنی و دیلمانی، جزو رقم‌های کیفی و ارقام خزر، شیروردی، آنام، رش، گوهر و جمشید جو، نیز جزو رقم‌های پرمحصول است که در شالیزار‌های گیلان کشت می‌شود. بیشترین رقم‌های کشت شده برنج در این استان، رقم‌های کیفی هاشمی و علی‌کاظمی است که افزون بر ۸۵ درصد محصول برنج گیلان را شامل می‌شود. باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت
داغ ترین اخبار هفته