نا مشخص

انتشار نتایج تحقیقات استاد دانشگاه اصفهان در معتبرترین مجله شیمی دنیا

مقاله دکتر مسعود آیت اللهی مهرجردی، در مجله Journal of the American Chemical Society با ضریب تاثیر ۱۵/۴ از انتشارات انجمن شیمی آمریکا به چاپ رسید.

انتشار نتایج تحقیقات استاد دانشگاه اصفهان در معتبرترین مجله شیمی دنیا
 ریزقطرک‌های آب به عنوان ریزواکنشگاه‌های شگفت انگیز، موضوعی است که مورد بررسی دکتر آیت اللهی استاد دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان قرار گرفته است. به گفته  او همواره سؤالاتی نظیر این که چگونه زیست مولکول‌های اولیه بر روی زمین به وجود آمده است، ذهن دانشمندان را به خود مشغول نموده است. یکی از مهمترین سرنخ‌هایی که دانشمندان در این زمینه کشف نموده اند، تفاوت شگفت انگیز سرعت انجام واکنش‌های شیمیایی در مرز آب-هوا به ویژه در ریز قطرک‌های آب با قطر کمتر از ۲۰ میکرومتر نسبت به توده آب می‌باشد که به القاء میدان الکتریکی فوق العاده قوی در ریزقطرک‌ها ربط داده می‌شود. آیت اللهی می گوید: در راستای این تحقیقات، پژوهشی با همکاری تیم‌هایی از دانشگاه‌های اصفهان و استنفورد انجام گرفت که تشکیل خود بخود هیدروژن پرواکسید در ریزقطرک‌های آب، بدون حضور هر گونه کاتالیزور یا میدان خارجی بررسی شده است. استاد شیمی دانشگاه اصفهان معتقد است در این مطالعه، آب MW-cm ۱۸ از طریق یک لوله مویینه و به کمک گاز نیتروژن فوق خالص مه‌پاشی شد تا ریزقطرک‌ها تشکیل گردد. در ادامه تجزیه ریزقطرک‌های جمع آوری شده، توسط رزونانس مغناطیسی هسته و همچنین روش اسپکتروفلورومتری، وجود هیدروژن پراکسید را در سطح غلظتی از ۳/۰ تا ۵/۱ میکرومولار، بسته به شرایط آزمایش نشان داد.آیت اللهی می گوید این یافته‌ها نشان می‌دهد که ریزقطرک‌ها، توانایی تولید هیدروژن پراکسید، به صورت خودبخودی و بدون نیاز به هر گونه کاتالیزوری، را دارا می‌باشند.  نتایج این پژوهش که در طول فرصت مطالعاتی پروفسور مسعود آیت اللهی مهرجردی از دانشگاه اصفهان و با همکاری دکتر محمد مفیدفر در گروه تحقیقاتی پروفسور ریچارد زر (Richard N. Zare) در دانشگاه استنفورد صورت پذیرفته در مجله Journal of the American Chemical Society با ضریب تاثیر ۱۵/۴ از انتشارات انجمن شیمی آمریکا به چاپ رسیده است. باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهان
داغ ترین اخبار هفته