اقتصاد

صف خرید و فروش سهام در نهم خرداد

در ساعت ۹:۳۵ دقیقه شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار و ۳۱۰ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۷ هزار و ۳۶۸ واحد قرار گرفت.

صف خرید و فروش سهام در نهم خرداد
امروز دوشنبه (۹ خرداد) شاخص کل بورس در ابتدای معاملات با رشد ۳ هزار و ۶۶ واحدی در ارتفاع یک میلیون و  ۵۳۷ هزار و ۴۵۱ واحد قرار گرفت. در ساعت ۹:۳۵ دقیقه شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار و ۳۱۰ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۷ هزار و ۳۶۸ واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن هم با رشد هزار و ۶۱۷ واحد در ارتفاع ۴۲۶ هزار و ۴۶۶ واحد قرار گرفت. سه نماد شپنا، خودرو و حکشتی بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس در این دقایق داشته اند. نماد  سابیک، آسیاتک و شستا پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بازار هستند. شاخص کل فرابورس هم با رشد ۸۰ واحد در ارتفاع ۲۱ هزار و ۳۴۶ واحد قرار گرفت. سه نماد آریا، خدیزل و فزر بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشته اند.افرا پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق فرابورس است. در این دقایق ۴۵ نماد در صف خرید و ۴۳ نماد در صف فروش هستند. در ساعت ۱۰:۲۵ دقیقه شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار و ۴۲۲ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۷ هزار و ۴۸۰ واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۸۰۹ واحد در ارتفاع ۴۲۵ هزار و ۵۹۹ واحد قرار گرفت. سه نماد نوری، کچاد و حکشتی بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس داشته اند. سابیک، آسیاتک و شستا پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بورس است. شاخص کل فرابورس هم با رشد ۴۷ واحد در ارتفاع ۲۱ هزار و ۳۱۲ واحد قرار گرفت. سه نماد آریا، خدیزل و شبصیر بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشته اند. مدیریت پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق فرابورس است. در ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار و ۳۱۶ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۷ هزار و ۳۷۴ واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۳۵۱ واحد در ارتفاع ۴۲۵ هزار و ۲۰۰ واحد قرار گرفت. سه نماد نوری، کچاد و فملی بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس داشته اند. سابیک، آسیاتک و شستا پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بورس است. شاخص کل فرابورس هم با رشد ۸۳ واحد در ارتفاع ۲۱ هزار و ۳۴۸ واحد قرار گرفت. سه نماد آریا، فغدیر و دماوند بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشته اند. آریا پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق فرابورس است. باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس
داغ ترین اخبار هفته