نا مشخص

ارتقای سطح سلامت با مشارکت فعال سایر دستگاه‌ها

رئیس ستاد هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: ارتقای سطح سلامت با مشارکت فعال سایر دستگاه‌ها امکان پذیر است.

ارتقای سطح سلامت با مشارکت فعال سایر دستگاه‌ها
مهدیه توکلی گفت: ارتقای سطح سلامت بسیار حائز اهمیت است و لازمه اجرای تحقق عدالت و تعالی نظام سلامت، دستیابی به انرژی پاک، حوادث و بلایا، سلامت خانواده و جوانی جمعیت، تولید پاک و مدیریت پسماندها، تغذیه سالم از مزرعه تا سفره و کنترل مصرف دخانیات که شاکله هفته سلامت ۱۴۰۱ را تشکیل می‌دهد. به گفته او نقش مردم، مسئولین و سازمان‌های مردم نهاد برای حفظ و ارتقای سطح  مهم بوده و همواره بر انجام وظایف و اجرای مسئولیت اجتماعی تاکید می شود. رئیس ستاد هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: موفقیت درمواجهه با بیماری کووید ۱۹ نشان می‌دهد که دستیابی به سیاره‌ای پاک به وجهی که سلامت ما را تامین کند امکان پذیر است مشروط به، آنجایی که بهداشت صاحب فرایند نیست دستگاه‌ها به وظایف ذاتی و مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند. باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز
داغ ترین اخبار هفته