جامعه

تهران ۷۵۰۰ اتوبوس نیاز دارد، اما ۲۲۵۰ دستگاه دارد

زاکانی گفت: شهرداری ۲.۵ سال در تنش مالی بود و حتی برای پرداخت حقوق پرسنل، ۳ ماه حقوق از بانک قرض گرفت.

تهران ۷۵۰۰ اتوبوس نیاز دارد، اما ۲۲۵۰ دستگاه دارد
زاکانی گفت:  ما ۲۳۰۰ پارک داریم در محله‌ای که چند پارک دارد، یک پارک، و اگر پارک بزرگی هست یک بخشی از آن را مناسب سازی برای مادر و کودک کرده و لوازم آن‌ها را فراهم می‌کنیم،  امروز عملاً ۷ماه و ۲۵ روز است کارمان را آغاز کردیم. ما در ابتدا یک چشم انداز ۱۰ ساله را برای شهر تهران دیدیم و بر اساس آن یک سند تهیه کردیم که تهران به عنوان یک کلانشهر الگوی جهان اسلام باشد؛ این شعار ما نیست یک چشم انداز است. او گفت: دوستان قبل ۲۸ هرماه شروع می‌کردند و در پانزدهم هر ماه حقوق پرداخت می‌کردند، اما ما همان بیست و هشتم هر برج حقوق‌ها را پرداخت می‌کنیم، حتی این ماه هم بیست و پنجم حقوق دادیم.  این اقدام ما شاید در ۱۰ سال گذشته نادر باشد، ما توانستیم خلق اعتبار کنیم آن هم در سالی با این که ۵۰۰۰ میلیارد تومان قرض گرفته شده بود ما در سال گذشته بالای ۹۳ درصد تحقق منابع داشتیم برای اولین بار در سال‌های گذشته است، این درحالی است که سال قبل از آن این عدد ۷۳ درصد بوده است. شهردار تهران گفت: امسال کف بودجه ۵۰۵۰۰ میلیارد تومان و سقف دوم بودجه ۶۰۰۰۰ میلیارد تومان و سقف سوم هم بسته به مشارکت است و سقف برای آن درنظر نگرفتیم. ما کف را  برای خودمان ۶۰۰۰۰ میلیارد تومان گذاشتیم، یعنی سقف دوم را محقق کنیم. به گفته زاکانی، تهران ۷۵۰۰ دستگاه اتوبوس نیاز دارد،   اما ۲۲۵۰ اتوبوس دارد ۱۷۵ مورد خریداری شده، بخشی از آن‌ها بازیابی و مخازن تعویض شده، ۳۳۵۰ اتوبوس اضافه شده یعنی ۱۵۰ درصد افزایش نسبت گذشته داشته است. باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
داغ ترین اخبار هفته