نا مشخص

بهسازی ۳۵ روستا در شهرستان تویسرکان

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تویسرکان گفت: بهسازی ۳۵ روستای شهرستان در دست انجام است.

بهسازی ۳۵ روستا در شهرستان تویسرکان
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تویسرکان گفت: برای آغاز بهسازی ۳۵ روستا به ۷۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. سهیل مومیوند افزود:  تاکنون ۴۰ هزار متر جدولگذاری، ۲۲ کیلومتر زیرسازی، ۱۶۰ هزار مترمربع آسفالت ریزی و جابجایی شبکه برق آن‌ها اجرا شود. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تویسرکان با اشاره به اینکه عملیات اجرایی بهسازی ۳۵ روستا تاکنون توسط بنیاد مسکن صورت نگرفته است در تشریح وضعیت بخش مرکزی گفت: در بخش مرکزی ۵۹ روستای دارای سکنه داریم که تاکنون بهسازی ۴۲ روستا برابر ۷۲ درصد شروع شده که این میزان ۸۰ درصد از جمعیت بخش را شامل می‌شود. او می گوید: برای به سرانجام رساندن عملیات اجرایی فاز اول در این روستاها باید ۲۳ هزار متر جدولگذاری، ۱۳ کیلومتر زیرسازی و ۸۸ هزار متر مربع آسفالت‌ریزی انجام شود که تحقق این امر براساس قیمت امروز نیازمند تامین اعتباری بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان است. مومیوند با اشاره به اینکه برای تکمیل ۱۷ پروژه نیمه تمام در بخش مرکزی به حدود ۳۶ میلیارد تومان و ایمن‌سازی هشت روستا در معرض حوادث نیز به ۳۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم افزود: همچنین با تامین ۱۵ میلیارد تومان می‌توانیم ۱۲ پروژه آماده آسفالت در بخش مرکزی را به سرانجام برسانیم. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تویسرکان در پایان سخنانش اعتبار لازم برای بهسازی مطلوب روستاهای تویسرکان را حدود ۲۳۰ میلیارد تومان دانست و بیان کرد: قطعا تامین این مبلغ از اعتبار مالی یکدفعه محقق نخواهد شد و می‌توان از مسیرهای جایگزین تامین اعتبار کرد. باشگاه خبرنگاران جوان همدان همدان
داغ ترین اخبار هفته