علم و پیشرفت

دانشجویان متاهل، دارای فرزند و حادثه دیده ، وام دریافت می کنند

مبلغ وام دانشجویی ازدواج و تولد فرزند برای دانشجویان متاهل، حادثه دیده، برتر و بیماری های خاص اعلام شد.

دانشجویان متاهل، دارای فرزند و حادثه دیده ، وام دریافت می کنند
با اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تولد فرزند دانشجوی متاهل، سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و برای فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وام در نظر گرفته شده است. دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و دانشجویان مبتلا به بیماری‌های خاص و پر هزینه تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان امکان دریافت وام دارند. برای بیماری خاص و پر هزینه یکی از اعضای تحت تکفل دانشجو تا پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان وام اختصاص می‌یابد. به دانشجویان برتر، نمونه کشور و مبتکر، مبلغ سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، رویدادِ حوادث و بلایای طبیعی سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و دانشجویان قهرمان ورزشی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اختصاص داده می‌شود. برای دانشجویان توان خواه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رویداد ازدواج سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. وام ضروری به مبلغ سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به دانشجویانی اختصاص می‌یابد که یکی از اعضای خانواده خود را از دست بدهند. باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی دانشگاه و كنكور
داغ ترین اخبار هفته