اقتصاد

انجام ۸ عملیات پروازی حج در ۵ فرودگاه کشور طی امروز

۸ پرواز برای عملیات رفت حجاج از ۵ فرودگاه بین المللی کشور طی امروز انجام می‌شود و پرواز‌های اردبیل و بوشهر امروز اولین پروز‌های حج خود را آغاز می‌کنند.

انجام ۸ عملیات پروازی حج در ۵ فرودگاه کشور طی امروز
برنامه پروازی عملیات رفت حجاج امروز از ۵ فرودگاه بین المللی کشور در قالب ۸ پرواز امروز توسط ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. پرواز شماره ۱۸۳۴ فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) - جده ساعت پرواز  ۵:۴۰ دقیقه بامداد انجام شده و پرواز شماره ۱۸۲۴ فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) - مدینه منوره ساعت پرواز ۲۲:۴۰ دقیقه امروز انجام می‌شود. همچنین در فرودگاه بین المللی اردبیل پرواز شماره ۱۸۲۰ اردبیل - مدینه منوره ساعت پرواز ۵:۰۵ دقیقه بامداد انجام شده و امروز این شهر اولین پرواز‌های عملیات رفت حجاج را انجام می‌دهد. در فرودگاه شهید آیت الله دستغیب پرواز شماره ۱۸۲۶ شیراز - جده ساعت پرواز ۲:۰۵ دقیقه بامداد انجام شده و پرواز شماره ۱۸۳۰ شیراز - جده ساعت ۹:۱۰ دقیقه انجام شده است در فرودگاه شهید هاشمی نژاد پرواز شماره ۱۸۲۲ مشهد - مدینه منوره ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه و پرواز شماره ۱۸۳۶ مشهد - مدینه منوره ساعت ۱۵:۴۰ دقیقه انجام می‌شود. فرودگاه بین المللی بوشهر پرواز شماره ۱۸۳۲ بوشهر - جده ساعت ۱۶:۳۵ دقیقه اولین پرواز‌های خود را انجام می‌دهد. عملیات رفت پرواز‌ حجاج تا ۱۱ تیر ادامه خواهد داشت و برگشت حجاج هم از مکه و مدینه از اواسط تیر آغاز می‌شود. باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
داغ ترین اخبار هفته