نا مشخص

شروط عدم مسئولیت در خصوص متصدی حمل و نقل در قانون تجارت به چه صورت است؟

طبق قانون تجارت شرط عدم مسئولیت در خصوص متصدی حمل و نقل بی اعتبار ولی شرط تحدید مسئولیت معتبر است.

شروط عدم مسئولیت در خصوص متصدی حمل و نقل در قانون تجارت به چه صورت است؟
در موضوع بررسی شرط عدم مسئولیت در خصوص متصدی حمل و نقل در قانون تجارت می توان گفت، شرط عدم مسئولیت متصدی حمل اعتباری ندارد ولی طرفین قرارداد حمل و نقل میتوانند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت کامل مالالتجاره معین کنند. به عبارت دیگر شرط عدم مسئولیت بی اعتبار ولی شرط تحدید مسئولیت معتبر است. مرور زمان دردعاوی ناشی از قرارداد حمل و نقل در خصوص مرور زمان در این دعاوی باید توجه داشت که: مرور زمان دعاوی خسارت علیه متصدی حمل، یک سال است که مبدا آن در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره یا تاخیر در تسلیم، روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل میآمده است (۳۹۳). نکته: طبق ماده ۳۹۱ اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه‌ی آن تادیه شود، دیگر علیه متصدی دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده؛ و در مورد آواری غیرظاهر متصدی در صورتی مسئول است که مرسل الیه آن را در مدتی معقول مشاهده کرده باشد و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل اطلاع بدهد این امر باید در هر حال تا ۸ روز بعد از تحویل گرفتن مال التجاره اطلاع داده شود. بیشتر بخوانید: چگونه می‌توان در خرید اینترنتی کالا را مرجوع کرد؟ انتهای پیام/

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته