اقتصاد

چرا روغن نباتی در بازار دچار کمبود مصنوعی شد؟

درحالی که تولید روغن در کشور رکورد زده و ارز ۴۲۰۰ تومانی هم همچنان به واردات این محصول اختصاص یافته است، اما بازار با کمبود، سوء استفاده و منفعت طلبی‌های شخصی و سوء مدیریت مواجه است.

چرا روغن نباتی در بازار دچار کمبود مصنوعی شد؟
.

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته