جامعه

در ماجرای پلنک قائمشهر چه کسی مقصر بود؟

حیوان بیچاره از یک سو می‌دود و مردمی که فریاد می‌زنند از همه سو. با این حال گوشی‌های موبایلشان هم از دستشان نمی‌افتد و باید این لحظه‌ها را هم ثبت کنند! بعد از ساعت‌ها تعقیب و گریز صدای چند شلیک می‌آید و زندگی پلنگ قائمشهر یک پایان تراژیک می‌یابد.

در ماجرای پلنک قائمشهر چه کسی مقصر بود؟
.

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته