سیاست

توضیح وزیر خارجه عراق در خصوص مذاکرات اخیر ایران و عربستان

وزیر خارجه عراق توضیحاتی درخصوص دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان ارائه داد.

توضیح وزیر خارجه عراق در خصوص مذاکرات اخیر ایران و عربستان
.

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته