فیلم

ببینید | مجازات سنگین برای متقلبان کنکور ۱۴۰۱ | ۵ سال زندان برای داوطلبانی که در تقلب به دیگران کمک می‌کنند

پورعباس، رئیس سازمان سنجش درباره نحوه مجازات متقلبان کنکور توضیح داد.

ببینید | مجازات سنگین برای متقلبان کنکور ۱۴۰۱ | ۵ سال زندان برای داوطلبانی که در تقلب به دیگران کمک می‌کنند
به گزارش همشهری آنلاین، پورعباس گفت: داوطلبانی که تقلب کنند، تا ۱۰ سال از آزمون محروم می‌شوند، اما کسانی که تلاش دارند تا در تقلب به دیگران کمک کنند تا ۵ سال زندان دارند. داوطلبی که با خود موبایل به همراه داشته باشد تا ۵ سال از آزمون محروم می‌شود.
داغ ترین اخبار هفته