استانها

نان گران نمی‌شود

رئیس اتحادیه نانوایان خراسان‌جنوبی با بیان اینکه تا کنون ۹۴ درصد نانوایی‌های استان به دستگاه کارت خوان هوشمند مجهز شدند و مردم نگران افزایش قیمت نباشند، گفت: طی این هفته تمام نانوایی‌های مشمول طرح به دستگاه کارت خوان هوشمند مجهز می‌شوند.

نان گران نمی‌شود
جواد مختاری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در خراسان جنوبی، ۷۵۰ نانوایی فعال وجود دارد که در طرح جراحی اقتصادی ۹۵ درصد نانوایی‌های استان به دستگاه کارت خوان هوشمند مجهز می‌شوند. وی در پاسخ به این سوال که تکلیف ۵ درصد باقی مانده چیست، افزود: نانوایی‌های فانتزی و صنف و صنعت شامل این طرح نمی‌شوند. مختاری  ادامه داد: جلوگیری از قاچاق آرد، منتفع شدن مصرف کننده واقعی و افزایش کیفیت نان برای برخورداری از مزایا از مهم ترین ویژگی‌های این طرح بوده و در عمل به نفع مردم و صنف نانوایی‌هاست. وی تصریح کرد: در شهرستان‌ بیرجند ۸۷ درصد نانوایی‌ها، در قاین ۹۵ درصد، در شهرستان‌های خوسف، فردوس، زیرکوه، بشرویه و نهبندان ۱۰۰ درصد، در شهرستان طبس ۹۲ درصد، سربیشه ۷۱ درصد و سرایان  ۹۵ درصد نانوایی‌ها به این دستگاه مجهز شده‌اند. رئیس اتحادیه نانوایان خراسان‌جنوبی بیان کرد: در برخی از نانوایی‌هایی که در خصوص وزن و پخت مغایرت وجود دارند، استفاده از دستگاه کارتخوان آغاز شده است. انتهای پیام

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته