جامعه

تعیین تکلیف ۴ پلاک ثبتی در تهران برای باغ بودن یا نبودن

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران ۴ پلاک ثبتی را مبنی بر باغ بودن یا نبودن تعیین تکلیف کردند.

تعیین تکلیف ۴ پلاک ثبتی در تهران برای باغ بودن یا نبودن
به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز(سه شنبه) بررسی پلاک ثبتی های مختلف مبنی بر باغ بودن یا نبودن را در دستور کار داشتند که در همین راستا شربیانی، عضو شورای شهر تهران به پلاک ثبتی ۶۷۲۰.۹۹۲ اشاره کرد و گفت: این پلاک ثبتی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع در منطقه ۴ واقع شده که در سند آن یک قطعه زمین مشجر ذکر شده است و ۴۰ اصله درخت قابل توجه دارد؛ لذا کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به باغ بودن این زمین داده است. اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز نهایتا پس از بحث و بررسی با ۱۲ رای با نظر کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند. شربیانی در ادامه به پلاک ثبتی ۹۲.۸۸۹.۴۸ اشاره کرد و گفت: این پلاک ثبتی به مساحت ۱۲۰۹ متر مربع در منطقه یک واقع شده که حدنصاب درختان لازم آن ۴۸ اصله است که در حال حاضر ۸۰ اصله درخت در آن گزارش شده است. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به باغ بودن این زمین داده است. اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز نهایتا پس از بحث و بررسی با ۱۳ رأی با نظر کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند. شربیانی همچنین با اشاره به پلاک ثبتی ۴.۲۱۴۶ در تهران: این پلاک ثبتی به مساحت ۲۱۱۵ متر مربع در منطقه ۲۲ واقع شده که در سند آن یک قطعه زمین عنوان شده و تعداد درختان آن نیز مشخص نیست. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به باغ نبودن این زمین داده است. اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز نهایتا پس از بحث و بررسی با ۱۱ رأی، این زمین را باغ اعلام کردند. شربیانی به پلاک ثبتی های ۶۶.۱۲۵۹.۲ و ۶۶.۱۲۵۸.۱ هم اشاره کرد و گفت: این پلاک ثبتی ها به مساحت ۲۶۵۸ متر مربع در منطقه یک واقع شده که در سند آن یک قطعه زمین با گستره قالب پوشش درختان انبوه ذکر شده است. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به باغ بودن این زمین داده است. اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز نهایتا پس از بحث و بررسی با ۷ رأی مخالف نظر کمیسیون این زمین را غیرباغ اعلام کردند. انتهای پیام

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته