استانها

سن تا چه حد در قیمت گندم‌ موثر است؟

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اثرات سن بر کیفیت گندم و و متعاقب آن قیمت این محصول استراتژیکگفت: عامل سن در قیمت گندم‌های تحویلی می‌تواند تا کیلویی 550 ریال تأثیرگذار باشد.

سن تا چه حد در قیمت گندم‌ موثر است؟
لطف الله رضایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هنوز مبارزه با آفت پوره آغاز نشده است اظهار کرد: مبارزه همگانی با آفت سن غلات از سوم فروردین‌ماه در استان سمنان آغاز شده است. معاون جهادکشاورزی استان با اشاره به مقابله با آفت سن در اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: مقابله با آفت سن مادری در سطح پنج هزار و 350 هکتار از اراضی کشاورزی این استان انجام شده است. وی با اشاره به تاریخ ریزش سن در برخی از شهرستان‌های استان سمنان افزود: تاریخ ریزش سن در سمنان بیستم اسفندماه، در سرخه بیست و دوم اسفندماه سال گذشته، در آرادان بیست و سوم اسفند و در گرمسار بیست و چهارم اسفندماه بود. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه در حال حاضر مبارزه با سن مادری در سطح اراضی کشاورزی سمنان به صورت مستمر در حال انجام است گفت: تا کنون مبارزه با سن مادری در سطح سه هزار و 430 هکتار از مزارع گندم و یکهزار و 920 هکتار از مزارع جو استان سمنان انجام شده است. رضایی با بیان اینکه بیشترین مبارزه به آفت سن مادری در شهرستان آرادان بوده است است افزود: مبارزه با آفت سن مادری در آرادان در سطح یک هزار و 770 هکتار انجام شده است. وی با بیان اینکه شهرستان گرمسار پس از آرادان بیشترین سطح مبارزه با افت سن مادری را داشته است افزود: سطح مبارزه با آفت در گرمسار یکهزار و 650 هکتار بوده است. معاون سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: میزان سطح مبارزه با افت سن غلات در سمنان 900 هکتار، در میامی 800 هکتار، در شاهرود و دامغان هر کدام 90 هکتار و در سرخه 50 هکتار انجام شده است. رضایی با بیان اینکه امسال کیفیت گندم در قیمت گذاری بسیار مهم است  و عامل سن در قیمت گندم‌های تحویلی می‌تواند تا کیلویی 550 ریال تأثیرگذار باشد گفت: از این رو از تمام ظرفیت‌ برای مبارزه با این آفت و تولید محصول عاری از سن استفاده می‌شود. انتهای پیام

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته