استانها

اتهام ۳ مدیر میانی شهرداری رشت درخصوص زباله سراوان

دادستان گیلان، با بیان اینکه یکی از مدیران شهرداری با قرار راهی زندان شده و در حال حاضر با سپردن وثیقه آزاد است، گفت: برای سه نفر از مدیران میانی شهرداری تفهیم اتهام و قرار صادر شد و پرونده تفکیک شده است.

اتهام ۳ مدیر میانی شهرداری رشت درخصوص زباله سراوان
مهدی فلاح میری در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به اقدامات جدی معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان گیلان در حوزه زباله سراوان، اظهار کرد: تمام قراردادهای مربوطه را بررسی کردیم و در روند کار متوجه شدیم که متاسفانه روند صحیحی نیست و با این روند در حوزه شهرداری رشت و مدیران متولی استانی به سرانجام نخواهیم رسید. وی با بیان اینکه معاونت حقوق عامه دادستانی گیلان یگ گزارش جامع در حوزه پسماند استان تنظیم کرد، افزود: در این راستا علیه مدیران وقت و مدیرانی که مسامحه و اهمال کردند و یا در توانشان نبود اعلام جرم شد، زیرا علیرغم بودجه زیادی که در این حوزه اختصاص یافته بود، نتیجه مطلوبی حاصل نشد. دادستان مرکز گیلان، از ارجاع پرونده مذکور به شعبه بازپرسی خبر داد و تصریح کرد: بازپرس از ۱۶ نهاد مربوطه استعلام گرفت تا مشخص شود که آیا قراردادها درست بوده و بودجه های واصل شده دقیقا در محل خودش هزینه شده و شرکت های طرف قرارداد براساس قانون از اهلیت فنی برخوردار بوده اند یا خیر؟! فلاح میری، یکی از ادعاها علیه مدیران شهرداری را گزارش تهدید بهداشت عمومی دانست و گفت: تفهیم اتهام صورت گرفته و یکی از مدیران شهرداری با قرار راهی زندان شده و در حال حاضر با سپردن وثیقه آزاد است. وی ادامه داد: همچنین برای سه نفر از مدیران میانی شهرداری تفهیم اتهام و قرار صادر شد و پرونده تفکیک شده است. این پرونده به دادگاه صادر شد و دادگاه بدوی رای صادر و دادگاه تجدید نظر هم تایید کرد و اکنون در مرحله اجرای احکام است. دادستان مرکز گیلان، با اشاره پای کار بودن شرکت های فاقد اهلیت در مسئله پسماند و شیرابه، عنوان کرد: متاسفانه تصفیه خانه را به یک شرکت فاقد اهلیت داده بودند و قراردادها که باید نتیجه محور باشد، بدون نتیجه بود، اما بیش از ۹۰ درصد پرداخت داشت. وی گستردگی کار رسیدگی به قراردادها را موجب زمان بر شدن دانست و خاطرنشان کرد: هیچ نهادی گزارش نداده و خود دادسرا و قوه قضائیه پرونده تشکیل و ارجاع داده است و در حال رسیدگی هستیم. فلاح میری، با انتقاد از اداره کل حفاظت محیط زیست استان به واسطه معطل کردن چهار ساله زباله سوز، گفت: این نهاد تاکنون گزارشی را مبنی بر تهدید بهداشت عمومی و رسیدن ارتفاع زباله به ۱۰۰ متر اعلام نکرده است لذا قطعا به سراغ متولیان امر خواهیم رفت و مدیران سابق ادارات مربوطه در شعب بازپرسی پرونده دارند و مماشات نمی کنیم. انتهای پیام

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته