سیاست

استاد اقتصاد خطاب به ائمه جمعه: از افزایش قیمت‌ها حمایت نکنید

سبحانی نوشت: من مشفقانه به ائمه محترم جمعه و جماعات توصیه می‌کنم که در خطبه‌های نماز، به موضوع حمایت از امری بسیار پیچیده همچون افزایش قیمت‌ها ورود نکنید.

استاد اقتصاد خطاب به ائمه جمعه: از افزایش قیمت‌ها حمایت نکنید
روزنامه جمهوری اسلامی مطلب منتشرشده توسط دکتر حسن سبحانی اقتصاددان، استاد انشگاه تهران و نماینده سابق دامغان، در صفحه اینستاگرامش را بازنشر کرد. سبحانی نوشت: حمایت‌های یکپارچه قوای کشور از تصمیمات مبهم، تبیین نشده و تاکتیکی حکومت در بخش‌های اقتصادی که با به هم زدن قیمت‌های نسبی، امواج سونامی‌وار افزایش قیمت را بر مردم تحمیل خواهد کرد و حمایت یک سویه و اسفبار رسانه موسوم به ملی از اقدامات اقتصادی این روز‌ها و هفته‌ها، آنقدر فراگیر و غالب و غیر موجه است که نیازی برای حمایت احتمالی اقشار و افراد دیگر از تصمیمات هیجانی منجر به افزایش نرخ‌های تورم و بیکاری باقی نگذاشته است. در این معرکه خطیر، ورود امامان محترم جمعه در خطبه‌های نماز به حمایت بی‌دریغ از تصمیمات اقتصادی کشور، محل تأمل بسیار است. من مشفقانه به ائمه محترم جمعه و جماعات توصیه می‌کنم که در خطبه‌های نماز، به موضوع حمایت از امری بسیار پیچیده همچون افزایش قیمت‌ها ورود نکنید و با سبقت برای دفاع از اقدامات منجر به فقر و فلاکت عموم مردم، که بسیاری از شما‌ها هم از آنان هستید، حس اطمینان صادقانه به صحت کلام خطیب جمعه را با حس ناخوشایند تردید به باور‌های دینی مخاطبان خویش جایگزین ننمایید.
داغ ترین اخبار هفته