استانها

بازگشت دریاچه ارومیه به وضعیت بحرانی

ارومیه – با فرارسیدن فصل تابستان دریاچه ارومیه در حال حاضر روزهای بحرانی را به سر می برد و با تداوم این وضعیت به شرایط بسیار حاد خشک شدن نزدیک می شود.

بازگشت دریاچه ارومیه به وضعیت بحرانی
دریافت 14 MB به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر با وجود صرف اعتبارات میلیاردی دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور دنیا به شرایط بحرانی بازگشته و روز به روز شرایط این زیست بوم حاد تر می‌شود. بارش‌های زمستانه و بهاره نیز نتوانست شرایط دریاچه ارومیه را تثبیت کند و نگین آبی آذربایجان در شش ماهه پربارش سال آبی تنها ۲۵۰ میلیون مترمکعب افزایش حجم یافته است. ادامه این روند و سرعت کاهش تراز و وسعت و حجم آب دریاچه، گمانه‌زنی‌های خشکی کامل این دریاچه را با بی بارشی‌های اخیر ایجاد کرده است و این دریاچه نیازمند توجه جدی برای احیا با راه‌حل‌های تکمیلی‌است.
منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته