اقتصاد

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز یکشنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه ثابت ماند و یک میلیون و ۴۹۰ هزار تومان به فروش رسید

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز یکشنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۱ ثابت ماند و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۴۹۰ هزار تومان معامله شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز یکشنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۲۹۱ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان معامله شد که این رقم در مقایسه با آخرین نرخ روز پنجشنبه ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت سکه گرمی مشابه هفته گذشته بود و دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت انواع سکه پارسیان هم نسبت به روز گذشته ثابت ماند و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه به قیمت دو میلیون و ۹۷۵ هزار تومان به فروش رسید.   قیمت انواع سکه پارسیان انواع سکه پارسیان قیمت چهارشنبه قیمت پنجشنبه قیمت امروز 0.050 79 هزار تومان 79 هزار تومان 79 هزار تومان 0.100 153 هزار تومان 153 هزار تومان 153 هزار تومان 0.150 227 هزار تومان 227 هزار تومان 227 هزار تومان 0.200 301 هزار تومان 301 هزار تومان 301 هزار تومان 0.250 375 هزار تومان 375 هزار تومان 375 هزار تومان 0.300 452 هزار تومان 452 هزار تومان 452 هزار تومان 0.350 526 هزار تومان 526 هزار تومان 526 هزار تومان 0.400 600 هزار تومان 600 هزار تومان 600 هزار تومان 0.450 674 هزار تومان 674 هزار تومان 674 هزار تومان 0.500 748 هزار تومان 748 هزار تومان 748 هزار تومان 0.600 896 هزار تومان 896 هزار تومان 896 هزار تومان 0.700 یک میلیون و 44 هزار تومان یک میلیون و 44 هزار تومان یک میلیون و 44 هزار تومان 0.800 یک میلیون و 194 هزار تومان یک میلیون و 194 هزار تومان یک میلیون و 194 هزار تومان 0.900 یک میلیون و 342 هزار تومان یک میلیون و 342 هزار تومان یک میلیون و 342 هزار تومان 1.000 یک میلیون و 490 هزار تومان یک میلیون و 490 هزار تومان یک میلیون و 490 هزار تومان 1.100 یک میلیون و 638 هزار تومان یک میلیون و 638 هزار تومان یک میلیون و 638 هزار تومان 1.200 یک میلیون و 791 هزار تومان یک میلیون و 791 هزار تومان یک میلیون و 791 هزار تومان 1.300 یک میلیون و 939 هزار تومان یک میلیون و 939 هزار تومان یک میلیون و 939 هزار تومان 1.400 دو میلیون و 87 هزار تومان دو میلیون و 87 هزار تومان دو میلیون و 87 هزار تومان 1.500 دو میلیون و 235 هزار تومان دو میلیون و 235 هزار تومان دو میلیون و 235 هزار تومان 1.600 دو میلیون و 383 هزار تومان دو میلیون و 383 هزار تومان دو میلیون و 383 هزار تومان 1.700 دو میلیون و 531هزار تومان دو میلیون و 531هزار تومان دو میلیون و 531هزار تومان 1.800 دو میلیون و 679 هزار تومان دو میلیون و 679 هزار تومان دو میلیون و 679 هزار تومان 1.900 دو میلیون و 827 هزار تومان دو میلیون و 827 هزار تومان دو میلیون و 827 هزار تومان 2.000 دو میلیون و 975هزار تومان دو میلیون و 975هزار تومان دو میلیون و 975هزار تومان
داغ ترین اخبار هفته