علم و پیشرفت

افزایش مهارت های ارتباطی، اجتماعی، مهارت های زندگی با بازی مافیا

علاقه مندان می توانند با تکمیل فرم زیر در این ایونت شرکت کنند. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOn8xMUUM0yNx5NdsI9dnWwVfiUbQgSGz9ZvKQbesncavwpQ/viewform?usp=sf_link

افزایش مهارت های ارتباطی، اجتماعی، مهارت های زندگی با بازی مافیا
علاقه مندان می توانند با تکمیل فرم زیر در این ایونت شرکت کنند. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOn8xMUUM0yNx5NdsI9dnWwVfiUbQgSGz9ZvKQbesncavwpQ/viewform?usp=sf_link به گزارش مفدا مشهد، دکتر حمیده صمدی مسئول همتایاران اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه از برگزاری بازی مافیا جهت کلیه دانشجویان علاقه مند به این بازی خبر داد. وی در این خبر بیان کرد: هدف از انجام این بازی افزایش مهارت های ارتباطی، اجتماعی، مهارت های زندگی مانند قاطعیت و جرآت مندی، ارتباط موثر و .... می باشد.دکتر صمدی در ادامه در توضیح ایونت و بازی مافیا گفت:کلمه ایونت به معنای رویداد هست و رویداد مافیا به معنی اجرا شدن این بازیست. این بازی شامل سه گروه هست:گروه شهروند یا اکثریت ناآگاه، گروه مافیا یا اقلیت آگاه و یک گروه مستقل. در این بازی هر بازیکن نسبت به نقش خود بازی خواهد کرد و وظیفه خود را در تیم خود انجام میدهدو بازی شامل فاز شب و فاز روز است. وی در ادامه اظهار کرد: در همین راستا تیم مافیا همتایاران دانشجو هماهنگی جهت ثبت نام و فراخوان بازی را جهت شرکت کلیه علاقه مندان به بازی اطلاع رسانی کرده و پس از نهایی شدن لیست اسامی ثبت نام مقرر است اولین گروه جهت شرکت در بازی چهارشنبه از ساعت ۶ تا ۷ و نیم در خانه فرهنگ واقع در کوی پردیس دانشگاه حضور یابند. علاقه مندان می توانند با تکمیل فرم زیر در این ایونت شرکت کنند. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOn8xMUUM0yNx5NdsI9dnWwVfiUbQgSGz9ZvKQbesncavwpQ/viewform?usp=sf_link  

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته