علم و پیشرفت

مهارت جرأت مندی در مواجهه با اعتیاد چیست / پادکست

فاطمه شعبانی کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه در پادکستی به توضیح مهارت جرأت مندی در مواجهه با اعتیاد می پردازد.

مهارت جرأت مندی در مواجهه با اعتیاد چیست / پادکست
فاطمه شعبانی کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه در پادکستی به توضیح مهارت جرأت مندی در مواجهه با اعتیاد می پردازد.

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته