علم و پیشرفت

کارگاه آموزشی پیشگیری از مصرف دخانیات، فرهنگ سازی و آموزش سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر برگزار می شود

کارگاه آموزشی پیشگیری از مصرف دخانیات،فرهنگ سازی و آموزش سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات با شعار دخانیات تهدیدی برای محیط زیست ما به مناسب روز جهانی بدون دخانیاتبرگزار می شود.

کارگاه آموزشی پیشگیری از مصرف دخانیات، فرهنگ سازی و آموزش سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر برگزار می شود
کارگاه آموزشی پیشگیری از مصرف دخانیات،فرهنگ سازی و آموزش سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات با شعار دخانیات تهدیدی برای محیط زیست ما به مناسب روز جهانی بدون دخانیاتبرگزار می شود. به گزارش مفدا ایرانشهر، روز جهانی نه به دخانیات همه ساله ۳۱ می مورد پاسداشت قرار می گیرد تا عموم افراد را نسبت به خطرات استعمال دخانیات آگاه کند . به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات با شعار دخانیات تهدیدی برای محیط زیست ما به مناسب روز جهانی بدون دخانیات ؛دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر برگزار می کند . در همین راستا مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر کارگاه آموزشی با موضوع : پیشگیری از مصرف دخانیات،فرهنگ سازی و آموزش سلامت دانشجویان برگزار میکند . دانشجویان گرامی با ورود مستقیم به لینک https://www.skyroom.online/ch/pjs_123/moshavereبه عنوان مهمان وارد کارگاه شوند.                 مدرس کارگاه ؛ آقای عبدالرحمن انصاری، روانشناس   زمان برگزاری : دوشنبه ۹ خرداد 1401 ،ساعت ۲۰

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته