علم و پیشرفت

«سلامت ما، سلامت سیاره ما»؛ شعار هفته سلامت

هفته سلامت سال ۱۴۰۱ از ۱۷ اردیبهشت ماه جاری با شعار «سلامت ما، سلامت سیاره ما» آغاز شده است و تا ۲۳ این ماه ادامه خواهد داشت. فرهنگ سازی در راستای ارتقای سلامت و تاکید برای اصلاح روش زندگی از اهداف مهم حوزه سلامت است که جلب مشارکت مردم، مسئولان و همکاری سازمان های مردم نهاد می تواند در افزایش سطح سلامت و ارتقاء فرهنگ عمومی سلامت نقش ویژه و مهمی داشته باشد.

«سلامت ما، سلامت سیاره ما»؛ شعار هفته سلامت
هفته سلامت سال ۱۴۰۱ از ۱۷ اردیبهشت ماه جاری با شعار «سلامت ما، سلامت سیاره ما» آغاز شده است و تا ۲۳ این ماه ادامه خواهد داشت. فرهنگ سازی در راستای ارتقای سلامت و تاکید برای اصلاح روش زندگی از اهداف مهم حوزه سلامت است که جلب مشارکت مردم، مسئولان و همکاری سازمان های مردم نهاد می تواند در افزایش سطح سلامت و ارتقاء فرهنگ عمومی سلامت نقش ویژه و مهمی داشته باشد.

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته