علم و پیشرفت

سه‌شنبه‌های با کتاب/ پادکست صوتی مردی که نمی‌خواست بمیرد

عروس دریایی را به حضور پادشاه فراخواندند و پیشکار پادشاه به وی گفت که از او چه می‌خواهند چ و افتخار انجام چه وظیفه‌ای بر عهده‌ی او گذاشته شده است.

سه‌شنبه‌های با کتاب/ پادکست صوتی مردی که نمی‌خواست بمیرد
عروس دریایی را به حضور پادشاه فراخواندند و پیشکار پادشاه به وی گفت که از او چه می‌خواهند چ و افتخار انجام چه وظیفه‌ای بر عهده‌ی او گذاشته شده است. به گزارش مفدا خلخال؛ پادکست صوتی مردی که نمی‌خواست بمیرد به رسم سه شنبه های هر هفته منتشر شد. عروس دریایی را به حضور پادشاه فراخواندند و پیشکار پادشاه به وی گفت که از او چه می‌خواهند چ و افتخار انجام چه وظیفه‌ای بر عهده‌ی او گذاشته شده است. عروس دریایی که شنید چنین مأموریت دشواری به او واگذار شده است، به شدت مضطرب و نگران شد و گفت .. مردی که نمی‌خواست بمیرد  تئودورا اوزاکی گوینده : سمانه احدزاده؛ پرستاری۹۸ تدوین:علی حنیفه زاده؛ پرستاری۱۴۰۰

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته