علم و پیشرفت

دستگاه های تحویل در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول فعال شدند

دستگاه های تحویل غذا در خوابگاه‌های دانشجویی فعال گردید که پس از اتمام ماه مبارک رمضان جهت توزیع غذا در خوابگاه‌ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

دستگاه های تحویل در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول فعال شدند
دستگاه های تحویل غذا در خوابگاه‌های دانشجویی فعال گردید که پس از اتمام ماه مبارک رمضان جهت توزیع غذا در خوابگاه‌ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت. به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دستگاه های تحویل غذا در خوابگاه‌های دانشجویی فعال گردید که پس از اتمام ماه مبارک رمضان جهت توزیع غذا در خوابگاه‌ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت. جهت استفاده از دستگاه های تحویل همراه داشتن کارت دانشجویی/کارت موقت تغذیه توسط دانشجو الزامی می باشد.

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته