علم و پیشرفت

پایان دور دوم مسابقات فوتسال جام رمضان دانشگاه ایران

این رقابت ها در پردیس همت برگزار میشود.

پایان دور دوم مسابقات فوتسال جام رمضان دانشگاه ایران
این رقابت ها در پردیس همت برگزار میشود. مفداایران-  نتایج به شرح ذیل است: بهداشت ۲- ۰ پزشکی ۱۵ پزشکی ۱۶  ۲- ۱  پزشکی ۱۸ پیراپزشکی ۳   ۴-۱  پزشکی ۱۷ پزشکی ۱۴  ۳-۰   پیراپزشکی ۲

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته