علم و پیشرفت

مسابقات داژبال دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور ۱۴ تیم آغاز شد

مسابقات داژبال دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور پر شور دانشجویان با ۱۴ تیم در قالب مسابقات جام رمضان آغاز شد.

مسابقات داژبال دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور ۱۴ تیم آغاز شد
مسابقات داژبال دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور پر شور دانشجویان با ۱۴ تیم در قالب مسابقات جام رمضان آغاز شد. مفداایران- مسابقات داژبال دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور پر شور دانشجویان با ۱۴ تیم در قالب مسابقات جام رمضان آغاز شد. به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی دانشگاه، این مسابقات در ۴ گروه برگزار می شود و بازیکنان برتر به تیم داژبال دانشگاه دعوت خواهند شد. نتایج دور مقدماتی (گروه اول و دوم) این مسابقات به شرح ذیل اعلام میگردد. گروه اول تیم پزشکی ۲ پزشکی ۳ مدیریت و پرستاری بهداشت امتیاز رتبه پزشکی ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ چهارم پزشکی ۳ ۲ ۰ ۲ ۴ دوم مدیریت و پرستاری ۲ ۲ ۶ اول بهداشت ۲ ۰ ۰ ۲ سوم گروه دوم تیم پزشکی ۵ پیراپزشکی ۲ توانبخشی ۱ B امتیاز رتبه پزشکی ۵ ۰ ۰ ---- ۰ ---- پیراپزشکی ۲ ۲ ۰ ---- ۲ دوم توانبخشی۱ ۲ ۲ ---- ۴ اول B ---- ---- ---- ---- ----

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته