علم و پیشرفت

مراسم احیاء دومین شب قدر در جمع باصفای مدافعان سلامت/به روایت تصویر

به همت دفتر امور فرهنگی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر و با مشارکت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و بسیج جامعه پزشکی،مراسم احیاء دومین شب قدر در جمع باصفای مدافعان سلامت بیمارستان شهدای خلیج فارس و مردم خداجوی بوشهر برگزار شد.

مراسم احیاء دومین شب قدر در جمع باصفای مدافعان سلامت/به روایت تصویر
به همت دفتر امور فرهنگی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر و با مشارکت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و بسیج جامعه پزشکی،مراسم احیاء دومین شب قدر در جمع باصفای مدافعان سلامت بیمارستان شهدای خلیج فارس و مردم خداجوی بوشهر برگزار شد.

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته