نا مشخص

میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی در سال ۱۴۰۰

در سال ۱۴۰۰، میانگین ساده رشد تولیدات ۳۹ کالای منتخب صنعتی و معدنی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲.۹ درصد است. در این مدت تعداد ۲۱ کالا با افزایش تولید بین ۰.۷ تا ۱۰۱ درصد و تعداد ۱۸ کالا هم با کاهش تولید با نرخ بین منفی ۱.۵ درصد تا منفی ۷۶ درصد همراه بوده‌‏اند.

میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی در سال ۱۴۰۰
.
داغ ترین اخبار هفته