تعلیم و تربیت

امارات متحده عربی صندوقی برای حمایت از تحقیقات گرافن راه‌اندازی کرد

دانشگاه خلیفه در ابوظبی صندوقی به نام صندوق تحقیقات و نوآوری RIC-۲ D راه‌اندازی کرده که از تحقیقات در حوزه گرافن حمایت می‌کند.

امارات متحده عربی صندوقی برای حمایت از تحقیقات گرافن راه‌اندازی کرد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاه خلیفه در ابوظبی صندوقی به نام صندوق تحقیقات و نوآوری RIC-۲ D راه‌اندازی کرده که از تحقیقات در حوزه گرافن حمایت می‌کند.امارات متحده عربی طرحی را برای تامین مالی گرافن راه‌اندازی نمود. دانشگاه خلیفه در ابوظبی، فرصت جدیدی در حوزه فناوری‌نانو ایجاد و برای این کار صندوق جهانی گرافن را راه‌اندازی کرده است. این صندوق با هدف حمایت از توسعه و کاربرد‌های گرافن (و سایر مواد دو بعدی) در زمینه‌های کامپوزیت (سبک وزن)، آب و انرژی انجام شده‌است.این صندوق جدید دانشگاه خلیفه به نام صندوق تحقیقات و نوآوری RIC-۲ D شناخته می‌شود که برای هر پروژه تا سقف ۲ میلیون دلار در سال برای حداکثر مدت زمان پروژه ۳ سال بودجه ارائه می‌کند.صندوق جدید RIC-۲ D برای جامعه پژوهش و نوآوری جهانی باز است. اولویت دریافت بودجه با پیشنهاد‌هایی است که دارای طرح قوی برای همکاری با دانشگاه خلیفه و/یا ظرفیت‌سازی منطقه‌ای، به ویژه در ابوظبی باشند. مرحله ارسال پیشنهاد تا ۲۰ جولای ۲۰۲۲ باز است.
داغ ترین اخبار هفته