نا مشخص

دبیر مجمع مطالبه‌گران مردمی خوزستان: قصور شهرداری در حادثه متروپل کاملا مشهود است

علی رنود در گفتگو با برنامه دادستان: در رابطه با ساختمان متروپل برای آخرین بار در اردیبهشت 1401 با شهرداری اتمام حجت شده ولی شهرداری اقدامی انجام نداده است. شهرداری برای ساختمان متروپل پروانه صادر کرده ولی آیا برای 12 طبقه بوده؟ خیر. آیا صدور پرونده برای چنین نقشه‌ای بوده؟ خیر. آیا شهرداری تخلف صورت گرفته را به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده؟ اگر ارجاع داده اعضای کمیسیون تشکیل جلسه داده‌‌اند و چه حکمی داده‌اند؟ بعید است کمیسیون ماده 100 تشکیل شده باشد. آقایان باید پاسخگو باشند که اولا آیا موضوع به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شده یا نه و اگر ارجاع داده شده، کمیسیون چه رایی صادر کرده است. آقایان باید مورد مواخذه قرار بگیرند. ___

دبیر مجمع مطالبه‌گران مردمی خوزستان: قصور شهرداری در حادثه متروپل کاملا مشهود است
.

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته