نا مشخص

شعر هوشنگ ابتهاج و محمدعلی سپانلو درباره آرمان فلسطین!

در گفتگوی علیرضا قزوه با برنامه #بیت_مقدس، مجله تصویری ادبیات مقاومت

شعر هوشنگ ابتهاج و محمدعلی سپانلو درباره آرمان فلسطین!
.

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته