نا مشخص

فلسطین عاقبت با عزم ما آزاد خواهد شد

شعرخوانی دکتر مهدی باقرخان، شاعر هندی زبان درباره قدس در برنامه #بیت_مقدس

فلسطین عاقبت با عزم ما آزاد خواهد شد
.

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته