نا مشخص

روزگاری که در زاینده‌رود فرش می‌شستند

اصفهان، سال ۱۳۳۵ خورشیدی روزگاری که در زاینده‌رود فرش می‌شستند.

روزگاری که در زاینده‌رود فرش می‌شستند

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته